Uppgift 2

Ladda ner XYZ Provpass 2


Heltalet x är jämnt delbart med både 6 och 9. Vilket av nedanstående tal måste x vara jämnt delbart med?

A   15
B   18
C   27
D   72


Lösningsförslag:

Eftersom heltalet x är jämnt delbart med talen 6 och 9 måste x även vara jämnt delbart med ett tal som innehåller samma faktorer som 6 och 9:

$$6=2\cdot3$$

$$9=3\cdot3$$

Vi kan redan nu utesluta alternativ A och C eftersom varken 15 eller 27 är jämnt delbara med 2. 

Talet 72 är jämnt delbart med både 6 och 9 vilket betyder att x kan vara jämnt delbart med 72 men det innehåller även faktorn 4 (2\(\cdot\)2) vilket betyder att heltalet x också måste innehålla faktorn 4 för att vara jämnt delbart med 72 och det kan vi inte veta att det gör.

Däremot är talet 18 både jämnt delbart med 6 och 9 och innehåller inga överflödiga faktorer:

$$18=6\cdot3=9\cdot2=2\cdot3\cdot3$$

Alltså är svaret alternativ B (18).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 2? Ställ den på Pluggakuten.se!
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla feedback@matteboken.se!