Uppgift 27

 27. M är cirkelns medelpunkt. Vilken radie har cirkeln? 

(1) Längden av den markerade cirkelbågen AB är \( \pi \) cm. 

(2) Längden av sträckan AB är \(2\sqrt{2}\) cm. 

Tillräcklig information för lösningen erhålls

  1. i (1) men inte i (2)
  2. i (2) men inte i (1)
  3. i (1) tillsammans med (2)
  4. i (1) och (2) var för sig
  5. ej genom de båda påståendena 

Vi tittar på de två påståendena var för sig. Anta att cirkeln har radien R, det är denna vi söker i första hand.

(1): vi vet att en cirkel med radien R har omkretsen \(2 \pi R \). I det här fallet så har vi en fjärdedels cirkel (kvarts-cirkel), som då alltså har en fjärdedel så lång cirkelbåge, dvs \( \frac{2 \pi R}{4} = \frac{\pi R}{2} \).  Enligt (1) gäller då  \( \frac{ \pi R}{2} = \pi  \Leftrightarrow R = 2 \)

(2): Här får vi använda Pythagoras sats. De två katetrarna är lika, och lika med cirkelns radie, dvs R. Pythagoras sats ger

\[ \begin{align*} R^2 + R^2 &= (2\sqrt{2})^2 \Leftrightarrow\\ 2(R^2) &= (2\sqrt{2})^2 \Leftrightarrow\\  R\sqrt{2}  &= 2\sqrt{2} \Leftrightarrow\\ R &= 2 \end{align*} \]

Från båda påståendena (1) och (2) var för sig får vi ett samstämmigt värde på R. Alternativ D är alltså korrekt.

Svar: D

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 27? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se