Uppgift 39 - 40

hästskjutsar i västerbottens län 1875

39. Jämför antalet hästskjutsar som utgick från Rödå med antalet som utgick från den ort varifrån det utgick flest hästskjutsar under året. Hur stor var skillnaden?

  1. 300
  2. 500
  3. 800
  4. 1 000

Antal hästskjutsar från Rödå = 500 st
Antal hästskjutsar från den ort som har mest (Umeå) är 1300.
Skillnaden 1300-500 = 800
Svar: C

 40. På vilket avstånd (fågelvägen) och i vilken riktning från Norsjö ligger Dorotea?

  1. 110 km i ostnordostlig riktnin
  2. 110 km i västsydvästlig riktning
  3. 165 km i ostnordostlig riktning
  4. 165 km i västsydvästlig riktning

Avstånd från Norsjö till Dorotea är ungefär 121 mm om man mäter avståndet med linjal. Enligt kartan är 10 km ungefär 7 mm. 1 mm = ungefär 1,4 km
121*1.4 = 169 km Svårt att mäta så detta är på ett ungefär.
Det som motsvarar bäst 169 är 165.
Riktningen är västsydväst
Svar D

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 39 - 40? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se