Uppgift 12

Ladda ner XYZ Provpass 2


Vad är \(\sqrt{32} - \sqrt{18}\) ?

A   \(\sqrt{2}\)

B   \(\sqrt{14}\)

C   \(2\sqrt{2}\)

D   \(2\sqrt{7}\)


Lösningsförslag:

Vi börjar med att skriva om 32 och 18 så att vi kan förenkla uttrycket:

$$32=16\cdot2=4^2\cdot2$$

$$18=9\cdot2=3^2\cdot2$$

Vilket ger oss:

$$\sqrt{32}-\sqrt{18}=$$

$$=\sqrt{4^2\cdot2}-\sqrt{3^2\cdot2}=$$

$$=\sqrt{4^2}\cdot\sqrt{2}-\sqrt{3^2}\cdot\sqrt{2}=$$

$$=4\cdot\sqrt{2}-3\cdot\sqrt{2}=$$

$$=4\sqrt{2}-3\sqrt{2}=\sqrt{2}$$

Rätt svar är alternativ A (\(\sqrt{2}\)).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 12? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se