Uppgift 2

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Vad är medelvärdet av 1/2 och 1/6?

A. 1/3
B. 1/4
C. 1/5
D. 1/8

Lösningsförslag

Ett medelvärde fås genom att addera alla termer och sedan dividera summan med det totala antalet termer. I detta fall är antalet termer två stycken.

Vi förlänger bråktalet 1/2 för att denna term ska få samma nämnare som den andra termen:

$$\frac{1}{2}=\frac{1\cdot3}{2\cdot3}=\frac{3}{6}$$

För att få medelvärdet adderar vi de två bråktalen och dividerar med antalet termer (vilket är 2 stycken):

$$\frac{\frac{3}{6}+\frac{1}{6}}{2}=\frac{\frac{4}{6}}{2}=\frac{4}{12}=\frac{1}{3}$$

Medelvärdet är alltså 1/3 och svaret är A.

Svar: A

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 3 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 2? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se