Uppgift 2

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Vad är medelvärdet av 1/2 och 1/6?

A. 1/3
B. 1/4
C. 1/5
D. 1/8

Lösningsförslag

Ett medelvärde fås genom att addera alla termer och sedan dividera summan med det totala antalet termer. I detta fall är antalet termer två stycken.

Vi förlänger bråktalet 1/2 för att denna term ska få samma nämnare som den andra termen:

$$\frac{1}{2}=\frac{1\cdot3}{2\cdot3}=\frac{3}{6}$$

För att få medelvärdet adderar vi de två bråktalen och dividerar med antalet termer (vilket är 2 stycken):

$$\frac{\frac{3}{6}+\frac{1}{6}}{2}=\frac{\frac{4}{6}}{2}=\frac{4}{12}=\frac{1}{3}$$

Medelvärdet är alltså 1/3 och svaret är A.

Svar: A

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 3 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 2? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se