Uppgift 1

Ladda ner XYZ Provpass 2


Vad är x om \(\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+x=1\)?

A   \(\frac{3}{7}\)

B   \(\frac{5}{12}\)

C   \(\frac{4}{7}\)

D   \(\frac{7}{12}\)


 Lösningsförslag:

Vi börjar med att titta på termerna

$$\frac{1}{3}+\frac{1}{4}$$

För att kunna addera dem hittar vi en gemensam nämnare:

$$\frac{1}{3}+\frac{1}{4}=\frac{\color{Blue}{4} \cdot 1}{\color{Blue}{4} \cdot 3}+\frac{\color{Blue}{3} \cdot 1}{\color{Blue}{3} \cdot 4}=\frac{4+3}{12}=\frac{7}{12}$$

Vi kan redan nu utesluta alternativ A och C eftersom de har 7 som nämnare och 7 inte är en faktor i 12. Vi vill att x ska vara ett tal så att vi får 12/12 i vänsterledet, alltså måste x vara lika med 5/12 (alternativ B):

$$\frac{7}{12}+\frac{5}{12}=\frac{12}{12}=1$$

Rätt svar är alltså alternativ B \(\left ( \frac{5}{12} \right)\).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 1? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se