Uppgift 1

Ladda ner XYZ Provpass 2


Vad är x om \(\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+x=1\)?

A   \(\frac{3}{7}\)

B   \(\frac{5}{12}\)

C   \(\frac{4}{7}\)

D   \(\frac{7}{12}\)


 Lösningsförslag:

Vi börjar med att titta på termerna

$$\frac{1}{3}+\frac{1}{4}$$

För att kunna addera dem hittar vi en gemensam nämnare:

$$\frac{1}{3}+\frac{1}{4}=\frac{\color{Blue}{4} \cdot 1}{\color{Blue}{4} \cdot 3}+\frac{\color{Blue}{3} \cdot 1}{\color{Blue}{3} \cdot 4}=\frac{4+3}{12}=\frac{7}{12}$$

Vi kan redan nu utesluta alternativ A och C eftersom de har 7 som nämnare och 7 inte är en faktor i 12. Vi vill att x ska vara ett tal så att vi får 12/12 i vänsterledet, alltså måste x vara lika med 5/12 (alternativ B):

$$\frac{7}{12}+\frac{5}{12}=\frac{12}{12}=1$$

Rätt svar är alltså alternativ B \(\left ( \frac{5}{12} \right)\).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 1? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se