Uppgift 17

Provet finns att ladda ner i Provbanken.


f är en funktion där f(x) = kx + m

Kvantitet I: f(50) – f(47)
Kvantitet II: f(4) – f(1)

  1. I är större än II
  2. II är större än I
  3. I är lika med II
  4. informationen är otillräcklig

Lösning

Vi vet att f(x) = kx + m vilket ger följande

$$\\f(50)-f(47)=\\=50k+m-(47k+m)=\\=50k+m-47k-m=3k\\$$

och

$$\\f(4)-f(1)=\\=4k+m-(k+m)=\\=4k+m-k-m=3k\\$$

Detta ger att de båda mängderna är lika stora och vi får då svaret till alternativ C.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 17? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se