Uppgift 1

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Vilket svarsalternativ motsvarar \(\frac{12a^2b^3}{4b^2c}\)?

A. \(\frac{12a^2}{4c}\)

B. \(\frac{3a^2}{bc}\)

C. \(3a^2c\)

D. \(\frac{3a^2b}{c}\)

Lösningsförslag

För att lösa uppgiften ska vi förenkla uttrycket i uppgiftsfrågan.

Om vi har samma faktor i både täljare och nämnare kan den faktorn förenklas bort. Det betyder att vi kan förenkla \(\frac{12}{4}\) och \(\frac{b^3}{b^2}\) på följande sätt:

$$\frac{12a^2b^3}{4b^2c} = \frac{3a^2b^3}{b^2c} = \frac{3a^2b}{c}$$

Då varken faktorerna \(a\) eller \(c\) finns i både täljaren och nämnaren händer det ingenting med dessa faktorer. Svaret blir således D: \(\frac{3a^2b}{c}\)

Svar: D

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 1 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 1? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se