Uppgift 1

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Vilket svarsalternativ motsvarar \(\frac{12a^2b^3}{4b^2c}\)?

A. \(\frac{12a^2}{4c}\)

B. \(\frac{3a^2}{bc}\)

C. \(3a^2c\)

D. \(\frac{3a^2b}{c}\)

Lösningsförslag

För att lösa uppgiften ska vi förenkla uttrycket i uppgiftsfrågan.

Om vi har samma faktor i både täljare och nämnare kan den faktorn förenklas bort. Det betyder att vi kan förenkla \(\frac{12}{4}\) och \(\frac{b^3}{b^2}\) på följande sätt:

$$\frac{12a^2b^3}{4b^2c} = \frac{3a^2b^3}{b^2c} = \frac{3a^2b}{c}$$

Då varken faktorerna \(a\) eller \(c\) finns i både täljaren och nämnaren händer det ingenting med dessa faktorer. Svaret blir således D: \(\frac{3a^2b}{c}\)

Svar: D

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 1 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 1? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se