Uppgift 22

 22. En mätserie består av tio mätvärden. Vart och ett av mätvärdena är ett heltal mellan 1 och 50. Mätseriens median är 25.

Kvantitet I: Mätseriens median om det största mätvärdet tas bort.

Kvantitet II: 25

  1. I är större än II
  2. II är större än I
  3. I är lika med II
  4. informationen är otillräcklig

Om man betraktar följande exempel av mätvärden 4 6 9 14 25 25 30 35 39 45, så är medianen 25 [(25+25)/2].Tar man bort 45 så är den nya medianen också 25. 

Ett annat exempel: 1 2 3 4 23 27 30 35 39 45, här är också medianen 25. Tar man bort 45 så blir den nya medianen 23.

Alltså kan man inte säga något om vad som händer med medianen om högsta mätvärdet tas bort.

Svar: D

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 22? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se