Uppgift 23

 23. De tre vännerna Albert, Felix och Oskar är alla olika långa. Hur lång är Albert?

(1) Oskar är 5 cm längre än Felix. Felix är 13 cm kortare än Albert.

(2) Medelvärdet av vännernas längder är 181 cm. Både Oskar och Felix är kortare än 181 cm.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

  1. i (1) men inte i (2)
  2. i (2) men inte i (1)
  3. i (1) tillsammans med (2)
  4. i (1) och (2) var för sig
  5. ej genom de båda påståendena 

(1) ger information om hur vännernas längder förhåller sig till varandra, men ingenting om hur lång någon av vännerna är. Om Oskar är 170 cm, är Felix 165 cm och Albert 178 cm, men om Oskar är 180 cm, är Felix 175 cm och Albert 188 cm. Två olika men godtagbara svar innebär att (1) inte räcker.

(2) ger information om vännernas medellängd, men ingen exakt information om Oskars eller Felix exakta längd. Om Oskar och Felix är 160 och 161 cm var, kommer Albert att vara mycket längre än dem, men om Oskar och Felix är, säg, 179 och 180 cm långa kommer Albert att vara 182 cm lång.Två olika men godtagbara svar innebär att (2) inte räcker.

Tillsammans: Om de tre vännernas medellängd är 181 cm, är deras totala längd tillsammans lika med 1813=543 cm. Från (1) har vi ett förhållande mellan de tre vännernas längder. Vi vet att Oskar är 5 cm längre än Felix, som är 13 cm kortare än Albert. Vi har alltså både information om hur alla de tre vännernas längder förhåller sig till varandra, samt information om exakt hur långa vännerna är tillsammans. Detta gör att vi kan lösa frågan.

Svar: C

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 23? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se