Uppgift 10

Provet finns att ladda ner i Provbanken.


Vad gäller för x om 100\(^{x}\) = 0,001?
 

  1. -2 ≤ x < -1 
  2. -1 ≤ x < 0
  3. 0 ≤ x < 0,5
  4. 0,5 ≤ x < 1

Lösning

Eftersom vi inte har tillgång till någon miniräknare måste vi använda oss av siffror som vi faktiskt vet. Eftersom vi i våra alternativ i svar A-D högst kan vara 1 och som minst -2, så börjar vi med det vi vet om 100 upphöjt i 1 och fortsätter därifrån.

Vi vet att:

$$100^{1}=100$$

Alltså kan x i detta fall inte anta värdet 1, eftersom svaret ska bli 0,001. Vi vet även att:

$$100^{0}=1$$

Alltså kan x inte anta värdet 0, eftersom svaret ska bli 0,001. Vi vet även att:

$$100^{-1}=0,01$$

x måste vara mindre än -1 alltså x < -1, vilket endast ett intervall innehåller.

$$-2\leq x< -1$$

Alltså är vår lösning A.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 10? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se