Uppgift 5

Provet finns att ladda ner i Provbanken.


Vilket svarsförslag motsvarar \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\)?

  1. \(ab=cd\)
  2. \(\frac{a+b}{b}=\frac{c-d}{d}\)
  3. \(\frac{a-b}{b}=\frac{c-d}{d}\)
  4. \(\frac{a-b}{b}=\frac{c+d}{d}\)

Lösning

Det här löser vi omvägen. Det vill säga ser om vi kan förenkla de olika svarsalternativen till den ekvation som vi fått given.

Alternativ A

$$\\\begin{matrix} ab=cd \\ \frac{ab}{d}=c \\ \frac{1}{d}=\frac{c}{b} & {\color{Red} nej}\\ \end{matrix}\\$$

Alternativ B

$$\\\begin{matrix} \frac{a+b}{b}=\frac{c-d}{d} \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \\\\ d\cdot (a+b)=b\cdot (c-d) \\ da+db=bc-bd \: \: \: \: \: \: \: \: \\ da-bc=2bd \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: & {\color{Red} nej}\\ \end{matrix}\\$$

Alternativ C

$$\\\begin{matrix}\frac{a-b}{b}=\frac{c-d}{d} \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: & \\ & \\ d\cdot (a-b)=b\cdot (c-d) & \\ da-{\color{Red} \not}{db}=bc-{\color{Red} \not}{db} \: \: \: \: \: \: \: \: \: & \\ da=bc\: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \:& \\ \\\frac{a}{b}=\frac{c}{d} \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: & {\color{DarkGreen} ja}\end{matrix}\\$$

Alternativ D

$$\\\begin{matrix}\frac{a-b}{b}=\frac{c+d}{d}\: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: & \\ \\d\cdot (a-b)=b\cdot (c+d) & \\ da-db=bc+bd \: \: \: \: \: \: \: \: \: & \\ da-bc=2bd \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: & {\color{Red} nej}\end{matrix}\\$$

Vi ser att det uttryck som motsvarar den ursprungliga ekvationen är alternativ C vilket också är vårt svar.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 5? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se