Uppgift 5

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Vilket av svarsalternativen är lika med uttrycket \(2(-r+3s)\) ?

A. \(3s-r+2\)
B. \(-2r+3s\)
C. \(2(s-r)+s\)
D. \(-6(\frac{r}{3}-s)\)

Lösningsförslag

För att lösa denna uppgift behöver vi veta hur vi förenklar uttryck samt hur vi kan bryta ut tal med hjälp av faktorisering.

Vi börjar med att konstatera att om vi förenklar uttrycket i uppgiftsfrågan för att få bort parenteserna så kan alternativ A och B uteslutas. Detta för att det förenklade uttrycket är:

$$2(-r+3s)=-2r+6s$$

Vi kan också i detta steg utesluta alternativ C, då termen med variabeln \(s\) har en 6:a och i alternativ C så finns det endast \(3s\). Alltså är rätt svar D.

Att D är rätt svar kan också fås fram genom att faktorisera -6 från uttrycket:

$$-2r+6s=-6(\frac{r}{3}-s)$$

Svar: D

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 4 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 5? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se