Uppgift 25

 25. En eftermiddag samlar Robin och Anton grankottar och tallkottar. De hittar sammanlagt 83 kottar. Hur många tallkottar hittar Robin?

(1) Robin och Anton hittar sammanlagt 59 tallkottar.

(2) Robin hittar totalt totalt 33 kottar.

  1. i (1) men inte i (2)
  2. i (2) men inte i (1)
  3. i (1) tillsammans med (2)
  4. i (1) och (2) var för sig
  5. ej genom de båda påståendena 

Robin och Anton hittar tillsammans 83-59 = 24 grankottar. Alltså 59 tallkottar och 24 grankottar. Förutsättning 2 ger ingen ytterligare information om hur många gran- resp tallkottar var och en hittar. Alltså är informationen otillräcklig.

Svar: E

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 25? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se