Uppgift 10

 10. Rektangeln ABCD är sammansatt av 12 lika stora kvadrater, enligt figuren. Rektangelns area är 300 \( \text{cm}^2 \). Hur lång är sidan AB?

  1. \( \sqrt{300} \) cm
  2. 20 cm
  3. \( \frac{4}{3} \sqrt{300} \) cm
  4. 25 cm

\[ \begin{align*} 3x \cdot 4x &= 300 \Leftrightarrow\\ 12x^2 &= 300 \Leftrightarrow\\ x &= \sqrt{\frac{300}{12}} \end{align*} \]

Vi vet att \( AB = 4x = 4\sqrt{\frac{300}{12}} \) därav AB = 20 cm.

Svar: B

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 10? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se