Uppgift 35 - 37

 Hp _vt 12_DTK_pp 5_u 35

Uppgift 35

Hur stor andel av dem som ej var i arbetskraften kategoriserades som övriga, hemarbetande eller pensionärer?

 1. 1/3
 2. 1/4
 3. 1/5
 4. 1/6

För att svara på den här uppgiften så behöver vi använda oss av cirkeldiagrammet (diagram 2). Vi ser att det är indelat i fem kategorier och vi vill veta hur stor andel de tre minsta kategorierna (övriga, hemarbetande och pensionärer) utgör av den totala gruppen.

Vi ser att den största gruppen (studerande heltid) står för 50 % av alla som inte var med i arbetskraften.

Vi ser också att strax över 25 % av de som ej var i arbetskraften är sjuka vilket ger att de tre minsta kategorierna står för ungefär 20 % av hela populationen.

20 % är detsamma som 1/5 och därför får vi svaret till alternativ C.

Uppgift 36

Studera antalet 15–74-åringar i arbetskraften. Hur många sysselsatta personer gick det på varje arbetslös person?

 1. 10
 2. 14
 3. 16
 4. 20

Den grupp vi vill titta på återfinns i diagram 1 på den tredje raden. Här har vi de två kategorierna "sysselsatta i arbetskraften" och "arbetslösa i arbetskraften". Vi ville veta hur många sysselsatta det gick på en arbetslös vilket fås av

Vi får med andra ord att vi ska beräkna följande bråk

$$\\\frac{4\,234\,000}{260\,000}\\$$

Detta kan vi förenkla med hjälp av avrundning (länk överslagsräkning åk7-9)

$$\\\frac{4\,234\,000}{260\,000}\approx \frac{4\,200\,000}{260\,000}=\frac{420}{26}=\frac{210}{13}\\$$

En omgång överslagsräkning till ger sen

$$\\\frac{210}{13}\approx\frac{210}{14}=\frac{30}{2}=15\\$$

Vi har nu fått ett svar som ligger mittemellan två av alternativen (14 och 16).

Båda de avrundningar vi har genomfört har förminskat kvoten i förhållande till ursprungskvoten (förminska täljaren och förstora nämnaren). Det ger att

$$\\\frac{4\,234\,000}{260\,000}>15\\$$

Och vi får då svaret till alternativ C.

Uppgift 37

I åldersgruppen 16–24 år uppgick antalet arbetslösa till 60 000 personer. Hur många personer i åldersgruppen kategoriserades som sysselsatta eller ej i arbetskraften?

 1. 200 000 personer
 2. 400 000 personer
 3. 600 000 personer
 4. 1 000 000 personer

För att lösa den här uppgiften så behöver vi titta på stapeln längst till vänster i det tredje diagrammet.

Vi kan då se att gruppen 16-24 åringar delas upp i tre kategorier, "ej i arbetskraften", "arbetslösa" och "sysselsatta". Vi får veta att antalet arbetslösa är 60 000 och nu vill vi veta hur många personer det finns i de andra två grupperna.

Uppskattningsvis så ingår på ett ungefär 5 % av åldersgruppen i kategorin "arbetslösa".

Vi vet att de var 60 000 vilket gör att vi kan räkna ut hur många som finns i hela åldersgruppen.

$$\\5\%=60\,000\\\\1\%=\frac{60\,000}{5}=12\,000\\\\100\%=12\,000\cdot100=1\,200\,000\\$$

Det ger gruppen "ej i arbetskraften" och "sysselsatta" till

$$\\1\,200\,000-60\,000=1\,140\,000\\$$

Detta svar överensstämmer mest med alternativ D vilket också blir vårt svar.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 35 - 37? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se