Uppgift 4

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Vad är 3/4+1/2+6/5?

A. \(\frac{18}{40}\)

B. \(\frac{49}{20}\)

C. \(\frac{10}{11}\)

D. \(\frac{23}{10}\)

Lösningsförslag

I denna uppgift använder vi oss av bråkräkning och minsta gemensamma nämnare.

Lösningsförslag 1:

För att addera bråktalen ska vi först hitta deras gemensamma nämnaren och sedan beräkna additionen:

$$\begin{align}\frac{3}{4}+\frac{1}{2}+\frac{6}{5} &= \frac{3\cdot5}{4\cdot5}+\frac{1\cdot10}{2\cdot10}+\frac{6\cdot4}{5\cdot4} \\ &= \frac{15}{20}+\frac{10}{20}+\frac{24}{20} \\ &= \frac{15+10+24}{20} \\ &= \frac{49}{20}\end{align}$$

Svaret är \(\frac{49}{20}\) och rätt svar är B.

Lösningsförslag 2:

Det går också att lösa uppgiften genom att resonera och titta på vilka svarsalternativ som ges.

I uttrycket i frågan är den sista termen, \(\frac{6}{5}\), större än 1. Kikar vi på svarsalternativen är både A och C två bråktal som är mindre än ett och eftersom vi vet att uttrycket redan är större än ett kan vi direkt stryka alternativ A och C.

Kvar har vi svarsalternativen B och D. Nu kikar vi på termernas gemensamma nämnare och deras minsta gemensamma nämnare är 20. Alternativ B, som har nämnaren 20, har en udda täljare och om alternativ D förlängs så att dess nämnare är 20 så kommer täljaren att vara jämn (46). Genom att resonera huruvida uttrycket i uppgiftsfrågan kommer ha en jämn eller udda täljare, kan vi snabbt komma fram till om svaret är B eller D.

När vi ger alla bråktalen i uttrycket nämnaren 20, då kommer första termen få en udda täljare, andra termen få en jämn täljare och sista termen få en jämn täljare. Udda+jämn+jämn ger en udda summa. Således kan vi stryka alternativ D och komma fram till det rätta svaret, alternativ B.

Svar: B

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 5 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 4? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se