Uppgift 23

Tre systrar har en sammanlagd ålder på 27 år. Hur gammal är respektive syster?

(1) Den näst äldsta systern är 2 år yngre än den äldsta.
(2) Den yngsta systern är hälften så gammal som den näst yngsta.
 

Tillräcklig information för lösningen erhålls

  1. i (1) men ej i (2)
  2. i (2) men ej i (1)
  3. i (1) tillsammans med (2)
  4. i (1) och (2) var för sig
  5. ej genom de båda påståendena

Lösning

1. Försök lösa uppgiften med informationen från uppgiftslydelsen och påståendet 1.

Vi börjar med att samla ihop informationen i uppgiftslydelsen och påståendet 1.

Vi ska kunna lösa ut hur gammal respektive syster är.

Påstående 1 ger oss information om att den näst äldsta systern är 2 år yngre än den äldsta.

Vi vet att x+y+z=27 där vi kan anta att x>y>z

Informationen i påstående 1 ger oss då att x-2=y

Vi testar att byta ut y mot (x-2) i vår ekvation, vilket skulle ge oss:

$$X+(x-2)+z=27$$

$$x+x-2+z=27$$

$$2x+z=29$$

Eftersom vi har två variabler kvar i ekvationen har vi ingen möjlighet att lösa ut systrarnas ålder med enbart påstående 1.


2. vi försöker då istället lösa uppgiften med informationen från uppgiftslydelsen och påståendet 2.

Påstående 2 berättar för oss att den yngsta systerna är hälften så gammal som den näst yngsta systern. Denna information ger oss då att y/2=z.

Vi testar att byta ut z mot (y/2), detta ger oss då:

$$X+y+(y\div 2)=27$$

$$x+(3y\div 2)=27$$

Eftersom vi har två variabler kvar i ekvationen har vi ingen möjlighet att lösa ut systrarnas ålder med enbart påstående 2.


3. Vi försöker då istället lösa uppgiften med informationen från uppgiftslydelsen och påståendet 1 tillsammans med påståendet 2.

Från påstående 1 har vi att y=x-2 och i påstående 2 att z=y/2, har kan vi göra följande:

Y=x-2 vilket ger oss z=(x-2)/2

Här har vi alltså lyckats byta ut y mot x-2 och z mot (x-2)/2, vi testar att sätta in detta i vår ekvation och får då:

$$X+(x-2)+( (x-2)\div 2)=27$$

$$x+x-2+( (x-2)\div 2)=27$$

$$2x+( (x-2)\div 2)=29$$

$$4x+ (x-2)=58$$

$$4x+x-2=58$$

$$5x=60$$

$$x=12$$

Här kan vi alltså lösa ut vår äldsta systers ålder och i och med att vi har uttryck för både y och z som innehåller x, kan vi härifrån även finna våra 2 ytterligare systrars ålder:

$$y=x-2$$

$$y=12-2=10$$

$$z=(x-2)\div 2$$

$$z=(12-2)\div 2=10\div 2=5$$

$$x+y+z=27$$

$$12+10+5=27$$

Alltså finns det tillräckligt mycket information att lösa uppgiften med påstående 1 tillsammans med påstående 2, vilket alltså är vårt svar: C.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 23? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se