Uppgift 11

Vilket svarsförslag illustrerar bäst kurvan \(y=100\cdot 0,7^{x}\)?

Xyz Vt12d Uppg11

Lösning

Den funktion som vi tittar på är en exponentialfunktion på formen

$$\\y=C\cdot a^{x}\\$$

Vi har i det här fallet att C = 100. Ett C-värde större än 0 ger att kurvan ligger ovanför x-axeln.

Vårt a-värde är 0,7. Ett a-värde mellan noll och ett ger en avtagande graf.

Det alternativ som uppfyller dessa två kriterier är alternativ C vilket också blir vårt svar.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 11? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se