Uppgift 11

Vilket svarsförslag illustrerar bäst kurvan \(y=100\cdot 0,7^{x}\)?

Xyz Vt12d Uppg11

Lösning

Den funktion som vi tittar på är en exponentialfunktion på formen

$$\\y=C\cdot a^{x}\\$$

Vi har i det här fallet att C = 100. Ett C-värde större än 0 ger att kurvan ligger ovanför x-axeln.

Vårt a-värde är 0,7. Ett a-värde mellan noll och ett ger en avtagande graf.

Det alternativ som uppfyller dessa två kriterier är alternativ C vilket också blir vårt svar.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 11? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se