Uppgift 19

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Radien i cirkeln C är x. Höjden i triangeln T är 2x och basen är 3x.

Kvantitet I: Arean av cirkeln C

Kvantitet II: Arean av triangeln T

A. I är större än II
B. II är större än I
C. I är lika med II
D. informationen är otillräcklig

Lösningsförslag

För att lösa denna uppgift behöver vi veta hur arean av en cirkel och en triangel beräknas.

  • Arean på en cirkel beräknas med hjälp av formeln: \(\pi\cdot r^2\)
  • Arean på en triangel beräknas med formeln: \(\frac{b\cdot h}{2}\), där \(b\) står för basen och \(h\) står för höjden.

Vi sätter in de variabler vi fick i uppgiften för att kunna jämföra areornas storlekar med varandra:

$$\text{area cirkel}=\pi\cdot x^2$$

$$\text{area triangel}=\frac{2x\cdot 3x}{2}=3\cdot x^2$$

Då \(\pi\approx 3,14\) är en större faktor än 3 betyder det att produkten av kvantitet I är större än produkten för kvantitet II. Alltså är rätt svarsalternativ A.

Svar: A

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 4 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 19? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se