Uppgift 3

Provet finns att ladda ner i Provbanken.


Funktionen f ges av f(x)=3x/2. Bestäm f(2 – 4t).
 

  1. 3 – 6t
  2. 3 – 6x
  3. 3t – 6
  4. 3x – 6xt

Lösning

Vi vet att f(x)=3x/2. När vi ska bestämma vad f(2-4t) är innebär det att vi ska byta ut alla våra x i funktionen mot (2 – 4t)

Vi byter ut f(x) till f(2 – 4t) där vi byter ut alla x i vår funktion mot (2-4t) enligt följande:

$$f(2-4t)=\frac{3(2-4t)}{2}=\frac{6-12t}{2}=3-6t$$

Lösningen för uppgift 3 blir då A: 3 – 6t

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 3? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se