Uppgift 22

x och y är positiva heltal.
5x + 10y = 270 580

Kvantitet I: Största möjliga värdet på x

Kvantitet II: Största möjliga värdet på y

A   I är större än II 
B   II är större än I 
C   I är lika med II 
D   informationen är otillräcklig


Det största möjliga värdet på x kommer vi att få när värdet på y är så litet som möjligt. På motsvarande sätt kommer vi att få det största möjliga värdet på y när värdet på x är så litet som möjligt.

Det minsta tillåtna värdet på x eller y är 1, eftersom detta är det minsta positiva heltalet.

Vi undersöker kvantitet I genom att sätta y = 1 och lösa ut x.

$$5x+10\cdot 1=270\,580$$

$$5x+10{\color{Red} {\,-\,10}}=270\,580{\color{Red} {\,-\,10}}$$

$$5x=270\,570$$

$$x=\frac{270\,570}{5}$$

Vi nöjer oss med detta så länge och undersöker kvantitet II genom att sätta x = 1 och lösa ut y:

$$5\cdot 1+10y=270\,580$$

$$5+10y{\color{Red} {\,-\,5}}=270\,580{\color{Red} {\,-\,5}}$$

$$10y=270\,575$$

$$y=\frac{270\,575}{10}$$

Jämför vi nu de största möjliga värdena på x och y, så ser vi att x kan vara nästan dubbelt så stort som y. Därför är kvantitet I större än kvantitet II.

Rätt svarsalternativ är därför A (I är större än II).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 22? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se