Uppgift 2

AB = BC = CD = 4 längdenheter
AE = EF = FG = GD = 3 längdenheter
Hur lång är sträckan BG?

Xyz Uppg 02 01

A   4 längdenheter
B   4,5 längdenheter
C   5 längdenheter
D   5,5 längdenheter


I den här uppgiften känner vi till hur långa ett antal delsträckor är och ska ta reda på hur lång sträckan BG är.

För att ta reda på hur lång sträckan BG är, kan vi dela upp denna sträcka i delsträckor. Vi kan se sträckan BG som summan av sträckorna BF och FG.

Längden av sträckan FG är känd från uppgiftstexten och är 3 längdenheter. Därför återstår bara att ta reda på längden av sträckan BF.

Längden av sträckan BF kan vi se som skillnaden mellan längden av sträckan AF och sträckan AB. Sträckan AF består i sin tur av sträckorna AE och EF.

Därför beräknar vi längden av sträckan BF så här:

 

$$BF=AF-AB=(AE+EF)-AB=$$

$$=(3+3)-4=6-4=2\,l.e.$$

Längden av den sökta sträckan BG är alltså summan av sträckorna BF och FG:

 

BG=BF+FG=2+3=5\,l.e.

Rätt svarsalternativ är därför C (5 längdenheter).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 2? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se