Uppgift 17

x + 2y = 10
2y – x = 10

Kvantitet I: y
Kvantitet II: 5

  1. I är större än II
  2. II är större än I
  3. I är lika med II
  4. informationen är otillräcklig

Vi ställer upp ett ekvationssystem med de två givna ekvationerna

$$\\\left\{\begin{matrix}x+2y=10\;\;(1)\\ 2y-x=10\;\;(2)\end{matrix}\right.\\$$

Vi löser ut x ur den första ekvationen

$$\\x+2y=10\Leftrightarrow x=10-2y\;\;(3)\\$$

Insättning av ekvation 3 I ekvation 2 ger

$$\\2y-(10-2y)=10\\2y-10+2y=10\\4y=20\\y=5\\$$

Vi ser att kvantiteterna I och II är lika stora vilket ger svaret alternativ C.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 17? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se