Uppgift 14

Provet finns att ladda ner i Provbanken.


0 < x < 1

Kvantitet I: x2
Kvantitet II: x3
 

  1. I är större än II
  2. II är större än I
  3. I är lika med II
  4. informationen är otillräcklig

Lösning

Exempel

x = 0,5 ger

$$\\x^{2}=0,5^{2}=0,25\\\\x^{3}=0,5^{3}=0,125\\\\0,25>0,125\\\\x^{2}>x^{3}\\I>II\\$$

Detta ger oss att svaret är alternativ A.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 14? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se