Uppgift 6

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Vilken av linjerna nedan går genom punkten \((1,3)\)?

A. \(y=-x+4\)
B. \(y=-5x+2\)
C. \(y=3x+1\)
D. \(y=x-2\)

Lösningsförslag

För att lösa den här uppgiften behöver vi ha kunskaper inom den räta linjens ekvation. Det enklaste sätter är att pröva sig fram genom att stoppa in \(x\)-värdet från punkten \((1,3)\) i varje svarsalternativ för att se att vi får fram rätt \(y\)-värde. Vi börjar uppifrån och sätter in \(x=1\):

A: \(y=-1+4=3\)

Vi har direkt hittat rätt, eftersom \(y\)-värdet är 3 så går linjen genom punkten \((1,3)\). Vi kan stanna här för att spara tid på högskoleprovet, men nedan visas vad som händer när vi stoppar in \(x=1\) i de andra svarsalternativen och varför de inte är rätt svar:

B: \(y=-5\cdot1+2=-3\)

C: \(y=3\cdot1+1=4\)

D: \(y=1-2=-1\)

Vi ser att inget av de övriga svarsalternativen gav \(y=3\), vilket betyder att de linjerna inte går genom punkten \((1,3)\).

Svar: A

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 1 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 6? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se