Kvantitativa jämförelser

13.

 1. Kvantitet I: 80 000 cm
 2. Kvantitet II: 8 km
 1. I är större än II
 2. II är större än I
 3. I är lika med II
 4. informationen är otillräcklig

Räkna om båda kvantiteter till samma enhet för att kunna jämföra.

Kvantitet I: 80 000 cm = 80 000 / 100 m = 800 m

Kvantitet II: 8 km = \( 8  \cdot 1000 \) m = 8000 m

II är större än I.

Svar: B


14.

 1. Kvantitet I: \( \frac{1}{5} - \frac{5}{20} \)
 2. Kvantitet II: 0
 1. I är större än II
 2. II är större än I
 3. I är lika med II
 4. informationen är otillräcklig

\( \frac{1}{5}- \frac{5}{20} = \frac{4}{20} - \frac{5}{20} = \frac{4-5}{20} =-\frac{1}{20} <0 \)

Kvantitet II är alltså större än I.

Svar: B


15. En mätserie består av de fem positiva heltalen 4, 2, a, 7 och 3.

 1. Kvantitet I: Mätseriens median
 2. Kvantitet II: 3
 1. I är större än II
 2. II är större än I
 3. I är lika med II
 4. informationen är otillräcklig

En mätserie består av de fem positiva heltalen 4, 2, a, 7 och 3.

Kvantitet I: Mätseriens median

Kvantitet II: 3

Lösningsförslag:

Medianen är det mittersta talet (när talen är ordnade i storleksordning).

Här är ett av talen, a, obekant så medianen kan inte bestämmas exakt.

Beroende på värdet på a, så kommer medianen att ligga mellan 3 och 4.

Till exempel:

Om a=1 är medianen 3.

Om a=10 är medianen 4.

Det går således inte att säga om medianen är större än kvantitet II, eller om den är lika med kvantitet II.

Svar: D


16. -7(3 - 2x) = 21

 1. Kvantitet I: x
 2. Kvantitet II: 3
 1. I är större än II
 2. II är större än I
 3. I är lika med II
 4. informationen är otillräcklig

\( \begin{align*} -7(3-2x)&=21 \\ \Leftrightarrow 3-2x&=\frac{21}{-7} \\ \Leftrightarrow 3-2x&=-3\\ \Leftrightarrow 2x&=6\\ \Leftrightarrow x&=3\\ \Leftrightarrow \end{align*} \)

Testa att sätta in x=3 i ekvationen:

\( -7(3-2\cdot 3)=-7(3-6)=-7\cdot(-3)=21 \) 

Det stämmer!

Kvantitet I och II är lika stora

Svar: C


17. 

 1. Kvantitet I: Längden av den tredje sidan i en triangel där summan av de två andra sidorna är 17 cm
 2. Kvantitet II: 15 cm
 1. I är större än II
 2. II är större än I
 3. I är lika med II
 4. informationen är otillräcklig

Om summan av två sidor i en triangel är 17 cm, så är den tredje sidan mellan 0 och 17 cm. (I ena extrema fallet blir triangeln väldigt spetsvinklig och i andra väldigt trubbvinklig).

Informationen är inte tillräcklig.

Svar: D


18. \(x + \frac{1}{2} = y + \frac{3}{4} \)

 1. Kvantitet I: x
 2. Kvantitet II: y
 1. I är större än II
 2. II är större än I
 3. I är lika med II
 4. informationen är otillräcklig

\( x=y + 3/5 - 1/2, x = y+6/10 - 5/10, x = y + 1/10 \)

Alltså är x större än y

Svar: A


19. x < y

 1. Kvantitet I: x + y
 2. Kvantitet II: x - y 
 1. I är större än II
 2. II är större än I
 3. I är lika med II
 4. informationen är otillräcklig

Studera differensen mellan Kvantitet I och Kvantitet II

x+y- (x-y) = x + y - x + y = 2y

Om 2y > 0 gäller att Kvantitet I > Kvantitet II

Om 2y = 0 gäller att Kvantitet I = Kvantitet II

Om 2y < 0 gäller att Kvantitet II > Kvantitet I

x<y betyder

Om x >= 0 måste y > 0 dvs i så fall är Kvantitet I >  Kvantitet II

Om x < 0 kan y både vara positivt och negativt, dvs det går inte att avgöra om 2y är positivt eller negativt. Dvs svaret blir att informationen är otillräcklig

Svar: D


20. Fyra cirklar har radierna 5 cm, 10 cm, 15 cm respektive 20 cm.

 1. Kvantitet I: Den sammanlagda arean av den största och den minsta cirkeln
 2. Kvantitet II: Den sammanlagda arean av de två mellanstora cirklarna
 1. I är större än II
 2. II är större än I
 3. I är lika med II
 4. informationen är otillräcklig

Area pi ggr radien i kvadrat

Minsta + största: \( 25 \pi+400 \pi=425 \pi /)

Mellancirklarna: \( 100 \pi + 225 \pi=325 \pi \)

Svar: A


21. 

\( L_1 : y =k_1x + m \)

\( L_2 : y =k_2x + m \)

 1. Kvantitet I:
 2. Kvantitet II:
 1. I är större än II
 2. II är större än I
 3. I är lika med II
 4. informationen är otillräcklig

\( m_1= -2, m_2=2 \)

Kvantitet I: -2 -2= -4

Svar: B


22.

 1. Kvantitet I: Summan av primtalsfaktorerna i heltalet 21
 2. Kvantitet II: Summan av primtalsfaktorerna i heltalet 30
 1. I är större än II
 2. II är större än I
 3. I är lika med II
 4. informationen är otillräcklig

\( 21=3\cdot , 3+7=10 \)

\( 30=2\cdot 3\cdot 5=2+3+5=10 \)

Svar: C


Har du en fråga du vill ställa om KVA? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se