Uppgift 22

n \(\geq\) 0
m \(\geq\) 0
n och m är heltal

Kvantitet I: (n + 1)\(^m\)

Kvantitet II: m\(^{(n+1)}\)

A   I är större än II 
B   II är större än I 
C   I är lika med II 
D   informationen är otillräcklig


Den här uppgiften kan vi lösa genom att undersöka vilka värden uttrycken i kvantitet I respektive kvantitet II får för olika värden på m och n. För att göra det behöver vi veta hur man räknar med potenser.

Vi börjar med att pröva de minsta tillåtna värdena, n = 0 och m = 0. Dessa värden ger oss följande:

$$I:\,\,(0+1)^{0}={1}^{0}=1$$

$$II:\,\,{0}^{0+1}={0}^{1}=0$$

Enligt detta exempel ska alltså kvantitet I vara större än kvantitet II, vilket motsvarar svarsalternativ A.

Tittar vi på de båda uttryck som ges i kvantitet I respektive II, så kan vi se att dessa båda uttryck kommer att vara identiska om vi har m = n + 1, till exempel om n = 0 och m = 1. I detta fall får vi följande:

$$I:\,\,(n+1)^{m}=(n+1)^{n+1}$$

$$II:\,\,{m}^{n+1}=(n+1)^{n+1}$$

Enligt detta exempel ska kvantitet I vara lika med kvantitet II, vilket motsvarar svarsalternativ C.

Eftersom vi har två olika svarsalternativ som skulle kunna vara rätt beroende på vilka värden som m och n antar, har vi alltså för lite information från uppgiftslydelsen för att kunna lösa uppgiften.

Rätt svarsalternativ är därför D (informationen är otillräcklig).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 22? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se