Uppgift 21

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


\(x>0\)

Kvantitet I: \(\frac{7x}{8}\)

Kvantitet II: 88% av \(x\)

A. I är större än II
B. II är större än I
C. I är lika med II
D. informationen är otillräcklig

Lösningsförslag

För att lösa denna uppgift behöver grundläggande kunskaper inom procentberäkning.

För att enkelt jämföra kvantiteterna med varandra behöver vi skriva dem på samma sätt. Vi väljer att skriva om bråktalet \(\frac{7}{8}\) som procent genom att resonera på följande sätt:

Vi vet att \(\frac{1}{8}\) är hälften av \(\frac{1}{4}\). En fjärdedel i procent är 25%, alltså är en åttondel i procent 12,5%. Då kan vi beräkna vad \(\frac{7}{8}\) är i procent genom att beräkna: \(100\%-12,5\%=87,5\%\).

Nu kan vi enkelt se att kvantitet II är större än kvantitet I, då 88% av \(x\) är mer än 87,5% av \(x\). Rätt svarsalternativ är alltså B.

Svar: B

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 4 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 21? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se