Uppgift 11

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Vad blir \(g(2)-h(2)\) då \(g(z)=2(z-1)\) och \(h(z)=3(1-z)\)?

A. -1
B. 1
C. 3
D. 5

Lösningsförslag

För att lösa denna uppgift behöver vi förstå hur funktioner fungerar.

I uppgiften ska vi lösa subtraktionen \(g(2)-h(2)\). Vi börjar med att ta reda på vad \(g(2)\) och \(h(2)\) är:

$$\begin{cases}g(2)=2(2-1)=2 \\ h(2)=3(1-2)=-3\end{cases}$$

Nu kan vi utföra subtraktionen: 2-(-3)=5. Det ger oss att rätt svar är D.

Svar: D

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 5 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 11? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se