Uppgift 11

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Vad blir \(g(2)-h(2)\) då \(g(z)=2(z-1)\) och \(h(z)=3(1-z)\)?

A. -1
B. 1
C. 3
D. 5

Lösningsförslag

För att lösa denna uppgift behöver vi förstå hur funktioner fungerar.

I uppgiften ska vi lösa subtraktionen \(g(2)-h(2)\). Vi börjar med att ta reda på vad \(g(2)\) och \(h(2)\) är:

$$\begin{cases}g(2)=2(2-1)=2 \\ h(2)=3(1-2)=-3\end{cases}$$

Nu kan vi utföra subtraktionen: 2-(-3)=5. Det ger oss att rätt svar är D.

Svar: D

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 5 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 11? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se