Uppgift 20

Provet finns att ladda ner i Provbanken.


t = s + 1
s = u + 2

Kvantitet I: u + s
Kvantitet II: 2t
 

  1. I är större än II
  2. II är större än I
  3. I är lika med II
  4. informationen är otillräcklig

Lösning

Vi kallar första ekvationen

$$\\t=s+1\\$$

För ekvation 1.

Och den andra ekvationen

$$\\s=u+2\\$$

För ekvation 2.

För att kunna jämföra de olika kvantiteterna måste vi skriva dem så att de innehåller samma variabler.

Vi kan använda ekvation 2 för att uttrycka u i s

$$\\s=u+2\\\Leftrightarrow \\u=s-2\\$$

Från detta kan vi skriva om kvantitet I så att den uttrycks I endast s

$$\\u+s=(s-2)+s=2s-2\\$$

Kvantitet II kan med hjälp av ekvation 1 uttryckas i s

$$\\2t=2\cdot (s+1)=2s+2\\$$

Detta ger oss följande

$$\\2s+2>2s-2\\II>I\\$$

Och vårt svar blir då alternativ B.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 20? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se