Uppgift 5

Provet finns att ladda ner i Provbanken.


Vilket svarsförslag motsvarar \(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\)?
 

  1. \(\frac{x+y}{xy}\)
  2. \(\frac{2}{x+y}\)
  3. \(\frac{2}{xy}\)
  4. \(\frac{x+y}{2}\)

 Lösning

Vi har talet:

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$$

det vi börjar med att göra är att finna den minsta gemensamma nämnaren (mgn) för talen,

mgn=xy

Sedan multiplicerar vi båda parter för att få mgn, förlänger 1/x med y och 1/y med x.

$$\frac{1}{x}\cdot y+\frac{1}{y}\cdot x$$

Detta ger oss

$$\frac{y}{yx}+\frac{x}{yx}$$

Nu har vi samma nämnare och kan därför utföra en addition av våra två bråk, vilket ger oss:

$$\frac{x+y}{yx}$$

Svaret blir alltså A.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 5? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se