Uppgifter 29 - 31

Ladda ner DTK Provpass 2


Ekologisk odling av vårkorn

Skörd av och odlingsareal för ekologiskt odlat vårkorn 2008 fördelat på län och produktionsområden. Dessutom redovisas motsvarande siffror för hela riket åren 2003–2008.

Ht14 Dtk 02 29

29. När skedde den största procentuella förändringen av totalskörden i hela riket?

A Från 2003 till 2004
B Från 2004 till 2005
C Från 2005 till 2006
D Från 2006 till 2007

Vi börjar med att titta i tabellen. I kolumnen längst till höger står det ”Totalskörd, ton” och längst ner hittar vi information om hela riket år för år. För att få veta totalskörden år 2003 så följer vi raden där det står ”2003” tills den möter kolumnen ”Totalskörd, ton”, alltså längst ner och längst till höger. Vi ser då att totalskörden år 2003 var 48600 ton. Vi gör samma sak för de övriga årtalen i alternativen, alltså följer raden med årtalet tills den möter kolumnen ”Totalskörd, ton” och ser vad det står där de två möts.

$$2003:\, 48600\, ton$$

$$2004:\, 54800\, ton$$

$$2005:\, 45200\, ton$$

$$2006:\, 31500\, ton$$

$$2007:\, 37400\, ton$$

Vi vill nu ta reda på den procentuella förändringen år för år. Detta gör vi genom att använda oss av förändringsfaktor så vi tar det nya värdet/det gamla värdet, alltså totalskörden ett år/totalskörden året innan. Vi avrundar till tal som är lättare att räkna med.

Från 2003 till 2004:

$$\frac{54\,800}{48\,600} \approx \frac{56\,000}{50\,000}$$

$$\frac{56\,000}{50\,000} = 1,12$$

Alltså en ökning med 12%.

Från 2004 till 2005:

$$\frac{45\,200}{54\,800} \approx \frac{40\,000}{50\,000}$$

$$\frac{40\,000}{50\,000} = 0,80$$

Alltså en minskning med 20%.

Från 2005 till 2006:

$$\frac{31\,500}{45\,200} \approx \frac{32\,000}{50\,000}$$

$$\frac{32\,000}{50\,000}=0,70$$

Alltså en minskning med 30%.

Från 2003 till 2004:

$$\frac{37\,400}{31\,500} \approx \frac{36\,000}{30\,000}$$

$$\frac{36\,000}{30\,000}= 1,20$$

Alltså en ökning med 20%.

Vi ser att den största procentuella förändringen, en minskning på 30%, sker mellan år 2005 och år 2006. Rätt svar är alltså alternativ C (Från 2005 till 2006).

Det går även att räkna ut den procentuella förändringen genom att titta på mellanskillnaden mellan två år och sätta in den i uttrycket; procentuell förändring = förändringen/det gamla värdet.


30. Hur stor andel av länen hade en odlingsareal som omfattade 1 000 hektar eller mer?

A 15 procent
B 25 procent
C 30 procent
D 40 procent

Andelen beräknas genom att ta delen/det hela. För att ta reda på andelen måste vi alltså veta hur många län som finns med i undersökningen totalt (det hela) och hur många av dem som har en odlingsareal på 1000 hektar eller mer (delen).

För att ta reda på det totala antalet län som deltog i undersökningen (det hela) tittar vi under rubriken ”Län” i tabellen och räknar hur många län som står med, från Stockholms län högst upp i tabellen till Norrbottens län längst ner. Vi får då reda på att 21 län deltog i undersökningen.

För att ta reda på hur många av dessa 21 län som hade en odlingsareal på 1000 hektar eller mer (delen) så får vi titta i kolumnen ”Odlingsareal, hektar” och följa den kolumnen ner från första raden (Stockholms län, 260 hektar) ändå ner till sista raden (Norrbottens län, 460 hektar) och räkna hur många av talen i kolumnen som är 1000 eller större. Vi ser då att 5 län hade en odlingsareal på 1000 hektar eller mer: Uppsala län (1000 hektar), Skåne län (1360 hektar), Västra Götalands län (1630 hektar), Dalarnas län (1150 hektar) och Gävleborgs län (1520 hektar).

Vi beräknar nu andelen genom att ta delen/det hela:

$$\frac{5}{21} \approx \frac{5}{20}$$

$$\frac{5}{20} = 0,25 =25\%$$

Rätt svar är alltså alternativ B (25%).


31. Hur stor var den genomsnittliga odlingsarealen per undersökt företag i Sverige 2008?

A 25 hektar/företag
B 70 hektar/företag
C 260 hektar/företag
D 740 hektar/företag

Den genomsnittliga odlingsarealen per undersökt företag får vi reda på genom att beräkna den totala odlingsarealen/antalet undersökta företag.

Den totala odlingsarealen hittar vi där raden ”2008” (under rubriken ”Hela Riket”) möter kolumnen ”Odlingsareal, hektar”. Den totala odlingsarealen är alltså 15510 hektar. Antalet undersökta företag hittar vi där raden ”2008” möter kolumnen ”Antal undersökta företag”. Antalet undersökta företag är alltså 593 stycken. Vi får:

$$\frac{15\,510}{593} \approx \frac{15\,000}{600}$$

$$ \frac{15\,000}{600} = 25\, \text{hektar/företag}$$

Rätt svar är alltså alternativ A (25 hektar/företag).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgifter 29 - 31? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se