Uppgifter 35 - 38

Elever i ungdomsvårdsskolor 1965–1968

Antalet pojkar och flickor i ungdomsvårdsskolor 1965–1968 samt andelar av dessa elever som omhändertagits av olika orsaker.1 Dessutom anges antalet elever i olika åldrar samt det genomsnittliga antalet dagar som elever utskrivna respektive år varit i vård vid yrkesskolor och skolhem.
elever i ungdomsvårdsskolor 1965–1968
1 En elev kunde vara omhändertagen av flera orsaker och kan därmed förekomma i flera kategorier.
2 Ingår i alkoholmissbruk.

35. Hur stor andel av de omhändertagna eleverna 1967 var 15-16 år?

 1. 1/6
 2. 1/5
 3. 1/4
 4. 1/3

Antal elever 15-16 år 1967 var 308 pojkar och 103 flickor. Totalt 411 elever. Totalt antal elever var 1257+449= 1706 elever. Andelen var 411/1706 ungefär 24 % eller ungefär 1/4

Svar: C

 36. För vilken orsak (till omhändertagande för flickor) har andelen förändrats mest från 1965 till 1968, i procentenheter räknat?

 1. Biltillgrepp 
 2. Andra egendomsbrott
 3. Sexuell vanart
 4. Alkoholmissbruk 


                                          1965   1968.    diff
A Biltillgrepp                       4,1       2,9       -1,2
B Andra egendomsbrott     44,7     35,7     -9,0
C Sexuell vanart                 51,0    34,1     -16,9
D Alkoholmissbruk              39,9    50,0      +10,1

Svar: C

 37. Hur länge hade en flicka som skrevs ut från yrkesskola 1966 varit omhändertagen i genomsnitt.

 1. 1 år och 10 månader
 2. 2 år och 5 månader
 3. 2 år och 7 månader
 4. 2 år och 9 månader  

Vårdtidens längd i medeltal dagar för utskrivna flickor i Yrkesskolor 1967 var 1001 dagar. 2 år 9 månader är ungefär 1004.

Svar: D

 38. Andelen pojkar som omhändertogs på grund av misshandel minskade med 8,8 procentenheter från 1966 till 1968. Hur många pojkar motsvarade denna minskning?

 1. 30
 2. 100
 3. 180
 4. 250

1966 var antalet pojkar 30,8% av 1219 = 375 pojkar.

År 1968 var antalet pojkar 22% av 1245 = 274.

Skillnad 375-274 cirka 100.

Svar: B

Har du en fråga du vill ställa om Uppgifter 35 - 38? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se