Uppgift 12

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Vilket svarsalternativ har samma värde som \(5^{-2}-(-2)^{-1}\)?

A. \(\frac{27}{50}\)

B. \(7^{-3}\)

C. \(\frac{2}{27}\)

D. \(27\)

Lösningsförslag

För att lösa denna uppgift behöver vi använda en av potenslagarna:

$$a^{-x}=\frac{1}{a^x}$$

Detta ger att uttrycket i uppgiftsfrågan kan skrivas om på följande sätt:

$$\begin{align} 5^{-2}-(-2)^{-1} & = \frac{1}{5^2}-\left(-\frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{1}{25}+\frac{1}{2} \\ &= \frac{2}{50}+\frac{25}{50} \\ &= \frac{27}{50} \end{align}$$

Vi ser nu att rätt svarsalternativ är A.

Svar: A

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 4 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 12? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se