Uppgift 14

Ladda ner KVA Provpass 2


x > 1

Kvantitet I: \((x^a)^b\)

Kvantitet II: \((x^b)^a\)

A   I är större än II 
B   II är större än I 
C   I är lika med II 
D   informationen är otillräcklig


Lösningsförslag:

Från potenslagarna (potens av en potens) vet vi att \((x^a)^b\) är samma sak som \(x^{a\cdot b}\). På samma sätt är \((x^b)^a=x^{b\cdot a}=x^{a\cdot b}\). 

Alltså är kvantitet I lika med kvantitet II och rätt svar är alternativ C.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 14? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se