Uppgift 9

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Vårt vanliga talsystem har basen tio. I ett talsystem med basen åtta använder man siffrorna 0 till 7, men istället för 8 skriver man 10 och istället för 9 skriver man 11 och så vidare. Om ett tal i basen åtta skrivs som 50, vilket tal motsvarar det då i vårt vanliga talsystem?

A. 32
B. 40
C. 50
D. 62

Lösningsförslag

För att lösa denna uppgift behöver vi förstå hur talsystem är uppbyggda och hur ett tal kan representeras i olika baser.

Talsystemen i olika baser är positionssystem, så när vi gör om tal till olika baser är det viktigt att ha koll på siffrornas positioner i talet. Positionerna räknas från höger till vänster. I uppgiften har vi talet 50 som vi ska göra om till ett tal i vårt vanliga talsystem, alltså det decimala talsystemet eller i bas 10. Vi kikar på positionerna och ser vad de är värda:

50 är uppbyggt av två siffror och har alltså två positioner. Siffran 0 har position 0 och siffran 5 har position 1. Vi utför följande beräkning för att få talet i bas 10 (vårt talsystem):

$$50_8=(5\cdot 8^1 + 0\cdot 8^0)_{10}=(5\cdot8+0)_{10}=40_{10}$$

Att nedsänka 8 eller 10 som vi gör är ett sätt för oss att markera vilken bas talet representeras i.

Utifrån beräkningarna får vi att talet 50 i bas 8 är talet 40 i bas 10, alltså är alternativ B rätt.

Svar: B

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 5 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 9? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se