Uppgift 19

 19. \( x>0 \)

Kvantitet I: \( \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x} \)

Kvantitet II: \( \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} \)

  1. I är större än II
  2. II är större än I
  3. I är lika med II
  4. informationen är otillräcklig

Om vi skriver ett positivt tal större än 1, i stället för x så får vi att(1/(x+1)) är alltid mindre än 1/x.

I ett bråktal som har samma täljare kan vi se att den som nämnaren är större blir talet mindre.

Kvantitet I: (1/(x+1)) - 1/x är mindre än noll.

Kvantitet II: 1/x - (1/(x+1)) är större än noll.

Svar. B

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 19? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se