Uppgift 25

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


I ett kontorsförråd finns det en vit och en grå kartong med 800 respektive 1200 gem. Gemen finns i två olika storlekar. Hur många små gem finns det i den vita kartongen?

(1) Andelen stora gem i vardera kartongen är 43 procent.

(2) I de två kartongerna finns det totalt 1140 små gem.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A. i (1) men ej i (2)
B. i (2) men ej i (1)
C. i (1) tillsammans med (2)
D. i (1) och (2) var för sig
E. ej genom de båda påståendena

Lösningsförslag

(1): Här får vi reda på hur stor andel stora gem det finns i varje kartong. Vi kan med den informationen räkna ut hur många stora gem det finns i den vita kartongen. Från uppgiften vet vi också den totala mängden gem det finns i den vita kartongen och således kan vi räkna ut hur många små gem det finns i den vita kartongen. Uppgiften kan lösas.

(2): Här får vi reda på hur många små gem det finns totalt, men inte vilken kartong de ligger i. Vi får ingen ytterligare information om uppdelningen, vilket gör att vi har för lite information för att lösa uppgiften. Som exempel, det kan ligga ett litet gem i den vita kartongen eller så kan det ligga 1139 stycken. Denna information räcker inte till.

Vi kan alltså beräkna uppgiften med hjälp av (1), men inte med hjälp av (2). Detta ger att rätt svar är A.

Svar: A

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 5 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 25? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se