Uppgift 24

 24. Vilket värde har x?

(1) 4 % av x är 15 % av 400.

(2) 3x + 5y = 4 000

       y = -100

Tillräcklig information för lösningen erhålls

  1. i (1) men inte i (2)
  2. i (2) men inte i (1)
  3. i (1) tillsammans med (2)
  4. i (1) och (2) var för sig
  5. ej genom de båda påståendena 

(1) ger information om hur x förhåller sig till 15% av 400. 15% av 400 är ett exakt värde vi kan beräkna (men det gör vi inte, så sparar vi tid). Vi vet alltså hur x förhåller sig till ett tal. Vi kan skriva detta som en ekvation, 0,04x=0,15400. En ekvation, en obekant. Det går att lösa.

(2) ger information om vilken summa vi får då vi kombinerar x och y. Ekvationen 3x+5y=4000 innehåller två olika obekanta, och skulle normalt sett inte gå att lösa exakt, men vi har även fått information om vilket värde y har. Om vi sätter in y:s värde i ekvationen, får vi att 3x+5(-100)=4000. En ekvation, en obekant, det går att lösa.

Svar: D

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 24? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se