Uppgift 26

Ladda ner NOG Provpass 2


Hur många ljushåriga flickor finns det i en grupp bestående av 100 barn?

(1) 40 % av barnen är ljushåriga.
(2) I gruppen finns det 60 pojkar.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A   i (1) men ej i (2) 
B   i (2) men ej i (1) 
C   i (1) tillsammans med (2) 
D   i (1) och (2) var för sig 
E   ej genom de båda påståendena


Lösningsförslag:

Genom (1) kan vi ta reda på hur många ljushåriga barn det finns i gruppen (40 % av 100 barn är 40 barn).

Informationen i (2) är inte lika självklar eftersom det finns barn som varken tillhör gruppen pojkar eller flickor (intergender och intersexuella), men ibland används resonemanget att om det i en grupp barn finns ett visst antal pojkar måste de resterande barnen vara flickor. I den här uppgiften spelar det dock ingen roll eftersom vi ändå inte kan lösa uppgiften. Även om det är så att 40 av barnen är flickor (100 - 60 = 40) och det, som vi vet från (1), är 40 barn som har ljust hår vet vi ju inte hur många av dem som sammanfaller. Det kan vara så att alla som inte är pojkar har ljust hår eller att alla som har ljust hår är pojkar. Antalet ljushåriga flickor kan alltså vara allt från 0 till 40 stycken. Det betyder att rätt svar är alternativ E.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 26? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se