Uppgift 26

 26.En kvadrat är indelad i fyra mindre kvadrater som figuren visar. Var och en av de mindre kvadraterna är färglagd i någon av färgerna blå, grön, gul eller röd. Ingen av kvadraterna har samma färg som någon av de andra kvadraterna. Vilken kvadrat har vilken färg?

(1) Kvadraten längst upp till vänster är röd. Den gula kvadratens vänstra sida ligger intill den blå kvadratens högra sida.

(2) Den röda kvadraten är rakt ovanför den blå kvadraten. Den gröna kvadraten är rakt ovanför den gula kvadraten.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

  1. i (1) men inte i (2)
  2. i (2) men inte i (1)
  3. i (1) tillsammans med (2)
  4. i (1) och (2) var för sig
  5. ej genom de båda påståendena 

1 Övre vänstra röd. Blå och gul ligger bredvid varandra. Alltså ligger det paret i den undre raden och vi har mönstret
Övre raden Röd Grön,
Nedre raden Blå Gul
2 Röd ligger ovanför blå. Grön ligger ovanför Gul. Om Röd och blå placeras till vänster placeras Grön och Gul till höger. Men det går även att byta dvs placera Röd och Blå till höger och Grön och Gul till vänster. Dvs det går inte att säga vilken kvadrat som har vilken färg.
Svar A

 

 

 

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 26? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se