Uppgift 15

Ladda ner KVA Provpass 2


Staden A har 94 000 invånare och minskar med 1 000 invånare per år. Staden B har 79 000 invånare och ökar med 1 500 invånare per år.

Kvantitet I: Antalet år det tar tills staden A har lika många invånare som staden B

Kvantitet II: 5 år

A   I är större än II 
B   II är större än I 
C   I är lika med II 
D   informationen är otillräcklig


Lösningsförslag:

Vi börjar med att beräkna hur många invånare staden A respektive B har efter 5 år.

Folkmängden i staden A kan beräknas genom att ta 94 000 (antalet invånare år 0) och subtrahera 1 000 gånger antalet år:

$$94\,000-1\,000\cdot 5=94\,000-5\,000=89\,000$$

Staden B:

$$79\,000+1\,500\cdot 5=79\,000+7\,500=86\,500$$

Eftersom staden A fortfarande har fler invånare (89 000) efter 5 år än staden B (86 500) så betyder det att det kommer dröja längre än 5 år innan städerna har samma folkmängd. Alltså är kvantitet I större än kvantitet II eftersom antalet år tills städerna har samma folkmängd är fler än 5 år. Rätt svar är därför A.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 15? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se