Uppgift 15

Ladda ner KVA Provpass 2


Staden A har 94 000 invånare och minskar med 1 000 invånare per år. Staden B har 79 000 invånare och ökar med 1 500 invånare per år.

Kvantitet I: Antalet år det tar tills staden A har lika många invånare som staden B

Kvantitet II: 5 år

A   I är större än II 
B   II är större än I 
C   I är lika med II 
D   informationen är otillräcklig


Lösningsförslag:

Vi börjar med att beräkna hur många invånare staden A respektive B har efter 5 år.

Folkmängden i staden A kan beräknas genom att ta 94 000 (antalet invånare år 0) och subtrahera 1 000 gånger antalet år:

$$94\,000-1\,000\cdot 5=94\,000-5\,000=89\,000$$

Staden B:

$$79\,000+1\,500\cdot 5=79\,000+7\,500=86\,500$$

Eftersom staden A fortfarande har fler invånare (89 000) efter 5 år än staden B (86 500) så betyder det att det kommer dröja längre än 5 år innan städerna har samma folkmängd. Alltså är kvantitet I större än kvantitet II eftersom antalet år tills städerna har samma folkmängd är fler än 5 år. Rätt svar är därför A.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 15? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se