Uppgift 26

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Var och en av Mimmis tröjor är antingen färgglad eller svart. Varje tröja är dessutom antingen långärmad eller kortärmad. Mimmi har 14 långärmade tröjor. Hur många tröjor har Mimmi?

(1) Hälften av de färgglada tröjorna är långärmade.

(2) Sex av de svarta tröjorna är inte långärmade.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A. i (1) men ej i (2)
B. i (2) men ej i (1)
C. i (1) tillsammans med (2)
D. i (1) och (2) var för sig
E. ej genom de båda påståendena

Lösningsförslag

Vi undersöker varje påstående var för sig och sedan tillsammans.

(1): Från detta påstående vet vi att hälften av de färgglada tröjorna är långärmade och att hälften är kortärmade. Dock vet vi ingenting om antalet kring de färgglada tröjorna eller något om de svarta tröjorna. Vi kan inte besvara frågan med hjälp av detta påstående.

(2): Från detta påstående vet vi att sex av de svarta tröjorna är kortärmade, dock vet vi inte det totala antalet svarta tröjor. Vi har heller ingen information om de färgglada tröjorna. Vi kan inte besvara frågan med hjälpa av detta påstående.

(1) och (2) tillsammans: Från (1) vet vi hur stor andel av de färgglada tröjorna är kortärmade respektive långärmade och från (2) vet vi hur många kortärmade svarta tröjor det finns. Då vi har en andel och inte antal kring de färgglada påståendena, samt att vi inte vet något kring det totala antalet svarta tröjor som finns så kan vi inte med hjälp av båda påstående beräkna uppgiftsfrågan.

Vi kan alltså inte med hjälp av något påstående (var för sig eller tillsammans) beräkna det totala antalet tröjor Mimmi har. Rätt svarsalternativ är E.

Svar: E

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 4 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 26? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se