Uppgift 23

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


En affär säljer hushållsost och prästost. En bit hushållsost som väger 488 gram kostar 19 kronor och 52 öre. Hur mycket kostar en bit prästost som väger lika mycket?

(1) Prästosten kostar 49 kr mer per kg än hushållsosten.

(2) Prästosten kostar 89 kr/kg.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A. i (1) men ej i (2)
B. i (2) men ej i (1)
C. i (1) tillsammans med (2)
D. i (1) och (2) var för sig
E. ej genom de båda påståendena

Lösningsförslag

Priset för en vara beskrivs med formeln \(\text{vikt}\cdot \frac{\text{kr}}{\text{vikt}}=\text{kr}\). Från uppgiften kan vi beräkna hushållsostens kostnad, men inte prästostens kostnad.

(1): Informationen ger ett förhållande mellan hushållsosten och prästostens kostnad, vilket betyder att vi kan räkna ut prästostens kostnad endast med denna information.

(2): Informationen ger prästostens kostnad per kg. Vikten för prästosten är känd från uppgiften och därför kan vi räkna ut prästostens kostnad endast med denna information.

Både (1) och (2) ger information som gör att vi kan beräkna ut prästostens kostnad, vilket betyder att svar D är rätt.

Svar: D

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 3 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 23? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se