Uppgifter 31 - 33

31. Hur stor var arealen skyddat fjäll 2009 jämfört med 100 år tidigare?

 1. Dubbelt så stort
 2. Fyra gånger så stort
 3. Åtta gånger så stort
 4. Tolv gånger så stort

Svaret finns att hämta i det övre diagrammet. Mät med linjal i mm 2670 000/330 000= ungefär 8

Svar: C

 32. Studera de nytillkomna arealerna skyddad natur under den redovisade perioden.

Vilket år var de fyra största naturtyperna rangordnade enligt nedan, där naturtypen med störst nytillkommen areal redovisas först?

Fjäll – Sötvatten – Skog – Myr

 1. 1998
 2. 2000
 3. 2001
 4. 2002

Svaret finns att hämta i det nedre diagrammet. År 2000 och 2002 är sötvatten större än fjäll så dessa svarsalternativ är fel (B och D). År 2001 är skog större än sötvatten (mät med linjal) så även detta alternativ är fel (C). Rätt svar är 1998 (alternativ A) vilket kan kontrolleras med linjal.

Svar: A

 33. Hur stor areal skyddad natur 2004 utgjordes av sötvatten och hav?

 1. 900 000 hektar 
 2. 1 600 000 hektar
 3. 2 400 000 hektar
 4. 5 900 000 hektar

Mät i det övre diagrammet. Sötvatten ca 1 000 000 Hav ca 600 000, dvs totalt 1 600 000 hektar

Svar. B

Har du en fråga du vill ställa om Uppgifter 31 - 33? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se