Uppgift 6

6. x, y, z och w är fyra på varandra följande heltal sådana att x<y<z<w. Vad är (z + w) - (x+ y)?

  1. -4
  2. -2
  3. 2
  4. 4

Att talen är på varandra följande betyder att vi kan skriva dem på följande sätt:

X+1 = Y

Y+1 = Z

Z+1 = W

Om vi sätter in värdena successivt får vi Z =Y+1 medför Z=X+2W=Z+1 vilket medför W= X+3

\( (z+w) -(x+y) \Rightarrow (x+2 +x+3) -(x + x+1) = (2x+5) - (2x+1) = 5-1 = 4\)

Svar D.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 6? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se