Uppgift 6

6. x, y, z och w är fyra på varandra följande heltal sådana att x<y<z<w. Vad är (z + w) - (x+ y)?

  1. -4
  2. -2
  3. 2
  4. 4

 

Att talen är på varandra följande kan skrivas som:
X+1 = Y
Y+1 = Z
Z+1 = W
Om vi sätter in värdena successivt får vi
Z =Y+1 medf mör Z=X+2
W=Z+1 medför W= X+3
(z+w) -(x+y) blir då (x+2 +x+3) -(x + x+1)
dvs (2x+5) - (2x+1)
dvs 5-1 =4
Svar D.
 " />

 

 

 

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 6? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se