Uppgift 26

I en klass med 32 elever är 3/8 pojkar. Eleverna är antingen högerhänta eller vänsterhänta. Hur många högerhänta flickor finns det i klassen?

(1) Det finns fyra fler vänsterhänta flickor än högerhänta flickor.
(2) Det finns lika många pojkar som vänsterhänta flickor.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

  1. i (1) men ej i (2)
  2. i (2) men ej i (1)
  3. i (1) tillsammans med (2)
  4. i (1) och (2) var för sig
  5. ej genom de båda påståendena

Lösning

Vi får i uppgiften att klassen består av 32 elever och att 3/8 av eleverna är pojkar.

Det ger att 12 av eleverna är pojkar och således att 20 av eleverna är flickor.

1. Försök lösa uppgiften med informationen från uppgiftslydelsen och påståendet (1).

Totalt 20 flickor

Vi kallar antalet flickor för x

Vi får då att

$$\\x+(x+4)=20\\2x04=20\\2x=16\\x=8\\$$

Vi får att 8 av flickorna i klassen är högerhänta.

Slutsats: Tillräcklig information för lösning av uppgiften fås av enbart (1).

2. Försök lösa uppgiften med informationen från uppgiftslydelsen och påståendet (2).

Vi fick från uppgiftetexten att 12 av eleverna i klassen var pojkar och det ger då att 12 av flickorna är vänsterhänta.

Det fanns totalt 20 flickor i klassen vilket ger

20 - 12 = 8 högerhänta

Slutsats: Tillräcklig information för lösning av uppgiften fås av enbart (2).

Eftersom vi kan lösa uppgiften med enbart påstående (1) och enbart påstående (2) så får vi svaret till alternativ D.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 26? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se