Uppgift 21

a > 0, b > 0 och c < 0
a = b + c

Kvantitet I: a

Kvantitet II: b

A   I är större än II 
B   II är större än I 
C   I är lika med II 
D   informationen är otillräcklig


Från uppgiftslydelsen vet vi att de båda talen a och b är positiva tal (eftersom a > 0 och b > 0), och att talet c är ett negativt tal (eftersom c < 0).

Vi vet också att talet a är summan av det positiva talet b och det negativa talet c.

Om vi har ett positivt tal b och sedan adderar ett negativt tal c, då kommer summan att bli ett tal som är mindre än talet b. Använder vi oss av tallinjen, så innebär addition av ett negativt tal att vi förflyttar oss åt vänster längs tallinjen.

Talet b är därför större än talet a.

Rätt svarsalternativ är därför B (II är större än I).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 21? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se