Uppgift 5

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


ABC är en triangel. Vilket svarsförslag är korrekt?

Uppg 5 - PP5 - XYZ

A. \(c>a-b\) och \(c<a+b\)
B. \(c>a-b\) och \(c>a+b\)
C. \(c<a-b\) och \(c<a+b\)
D. \(c<a-b\) och \(c>a+b\)

Lösningsförslag

För att lösa denna uppgift undersöker vi svarsalternativen.

Det första vi kan konstatera är att \(c\ngtr a+b\), alltså sidan \(c\) kan aldrig vara större än \(a+b\). Det skulle nämligen innebära att vi inte har en triangel, utan ett streck. Vi kan därför direkt stryka alternativ B och D.

Kvar finns alternativ A och C. Frågan är om \(c<a-b\) eller \(c>a−b\). För att ta reda på detta räcker det att kolla på fallet då triangeln är likbent och att sidorna \(a\) och \(b\) är lika långa. Tar vi då \(a-b\) är svaret 0, vilket betyder att vi kan stryka alternativ C, \(c<a-b\). Detta eftersom en sträcka på en sida av en triangel aldrig kan vara negativ. Kvar har vi alternativ A, vilket är rätt.

Svar: A

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 5 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 5? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se